Prosjekt

Haralds VVS er et naturlig valg for byggherrer og entreprenører i større prosjekter. Fordi vi har høy kompetanse innenfor flere sentrale fagområder, kan vi tilby sammensatte leveranser tilpasset alle krav og spesifikasjoner.

Haralds VVS har lang erfaring fra større sammensatte prosjekter – både innen nybygg og rehabilitering. På oppdrag fra ulike byggherrer kan vi utføre entrepriser som omfatter en eller flere av fagområdene sanitær, varme, kjøling og sprinkling.

Vi tilbyr også

I nær dialog med oppdragsgiver kan vi tilby komplette løsninger tilpasset alle behov, krav og spesifikasjoner. Som byggherrens fremste rådgiver og ansvarlig utførende bistår vi hele veien – fra planlegging til installasjon.

Vi tilbyr sammensatte entrepriser i forbindelse med
  • leilighetsbygg
  • næringsbygg
  • industribygg
  • offentlige bygg


Personvern