Varme & kjøling

Haralds VVS tilbyr prosjektering, installasjon og service av komplette anlegg for varme og kjøling. Foruten egne fagfolk med høy kompetanse, samarbeider vi med ulike konsulenter når prosjektet krever det.


Varme og kjøling er krevende fagområder med stadig sterkere fokus på miljø og økonomi. Derfor satser vi i Haralds VVS kontinuerlig på å videreutvikle vår kompetanse i takt med nye behov, krav og forskrifter.

Kompetanse og løsninger

Varmekilder

 • fjernvarmenett
 • kjeleanlegg – ved, olje, pellets
 • varmepumper – bergvarme, luft-vann

Varmeavgivere

 • gulvvarmeanlegg
 • radiatorer
 • aerotempere – store vifter for lagerlokaler og liknende
 • snøsmelteanlegg

Kjøleanlegg

 • næringsbygg
 • hotell
 • butikker
 • kjøpesenterePersonvern